Glasrikets älgpark

KUND: Glasrikets Älgpark
KATEGORI: Hemsida och SEM


Fokus på att driva trafik och bokningar till hemsidan.

Målet med kampanjen var att öka omsättningen.

Vi startade med att skapa en ny hemsida som är bra anpassad för det nya medielandskapet med möjlighet att kunna boka direkt. Sidan är också översatt på fler språk då majoriteten av besökarna är från andra länder. För att sedan nå ut till en köpstark publik så fokuserade vi på sökord i geografiska områden där vi visste att det fanns potential genom Google ads.

 • Fem frågor till Michael & Anneli på Glasrikets Älgpark

  1. Vad ville ni uppnå med vårt samarbete?

  Ökad omsättning.

  2. Hur upplever ni vår kompetens?

  Hög och bred kompetens inom flera område.
  Drivande, lyhörda och hjälpsamma.

  3. Hur skulle ni beskriva vårt samarbete?

  Mycket trevligt och givande samarbete.

  4. Har resultatet motsvarat era förväntningar?

  Ja, omsättningen har ökat och vi ser tydliga kopplingar till de åtgärder vi gjort på hemsidan och med sökordsmarknadsföringen.

  5. Skulle ni rekommendera oss till andra företag?

  Då det varit så framgångsrikt för oss, så rekommenderar vi er som samarbetspartner.

  Hemsida