Räckvidd och läsarprofiler

Vi når dina kunder

Med hjälp av vår räckvidd når ni en mycket stor del av invånarna i Kronobergs län. Väljer ni att annonsera både i Smålandsposten, i Magazinet, på smp.se och vxonews.se når ni både en större målgrupp och ert budskap exponeras för samma person flera gånger.

Längre ner på sidan visar vi läsarprofil på Smålandspostens och Magazinets läsare samt besökare till smp.se.

 • Så här stor andel i regionen kan ni nå med våra kanaler*

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 16 Växjö (Kronobergs län). Räckvidd per utgivningsdag i Smålandsposten och Magazinet samt genomsnittlig veckoräckvidd på smp.se.  * Observera att ni kan nå ännu fler om ni lägger till vxonews.se, som vi tyvärr inte kan redovisa Orvesto Internet-statistik från.

  Jämförelse med andra medier

  Print & digitalt: Räckvidd unika personer som läser Smålandsposten, Magazinet och/eller besöker smp.se. Samma person räknas bara en gång. Varje unik besökare är oftast aktiv på flera plattformar.
  Enbart Smålandsposten: Räckvidd unika personer per dag. Samma person räknas bara en gång.
  Enbart smp.se: Räckvidd unika personer per vecka. Desktop plus mobil. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 16 Växjö.

  Jämförelse med Facebook i olika åldersgrupper:

  Nedan visas vår räckvidd i olika åldersgrupper samt Facebookbesökare i samma åldersgrupper.

  Smålandsposten, Magazinet och smp.se
  Facebook

  Källa: Sifo Orvesto 2018. Målgrupp A-region 16 Växjö (Kronobergs län).

  Läs mer

  Smålandspostens och Magazinets läsare

   

  Kontakter: Totala summan av läsare av tidningarna och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.
  Personer: Antal unika personer som läser tidningen och/eller besöker sajten. Samma person räknas bara en gång.

  * Observera att ni kan nå ännu fler om ni lägger till vxonews.se, som vi tyvärr inte kan redovisa Orvesto Internet-statistik från ännu.


  Smålandsposten: Antal unika personer per utgivningsdag. Samma person räknas bara en gång.
  Magazinet: Antal unika personer per utgivningsdag. Samma person räknas bara en gång.
  smp.se desktop: Antal unika personer per vecka. Samma person räknas bara en gång.
  smp.se mobil: Antal unika personer per vecka. Samma person räknas bara en gång.

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

  Trovärdighet

  Ju trovärdigare innehåll en annons omges av, desto högre blir också annonsens trovärdighet, visar den årliga undersökningen ADTRUST från NewsMediaWorks.

  Nettoförtroende för innehåll & annonser

  Källa: NewsMediaWorks ADTRUST 2018.
  Nettoförtroende = Andel som håller med (5-7 av 7) minus andel som inte håller med (1-3 av 7).

  Nu når vi fler än tidigare

  Sanningen är att vi nu når fler läsare än tidigare. Detta tack vare att vi har flera kanaler men framförallt för att intresset för god lokal journalistik är fortsatt stort.

  Diagrammet visar den totala summan av läsare av tidningarna och besökare på sajten oavsett om det är samma personer.

  Källa: Sifo Orvesto 1997 och 2018.

  Vikten av att synas i lokal morgontidning

  Morgontidningen har hög trovärdighet, vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Läsarna har en mer positiv inställning till annonser i morgontidningen än i många andra medier.

  Andel ganska eller mycket positiva till reklam i dessa medier

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

  Öka din räckvidd – vi hjälper dig

  Repetition och tillskott är dubbel vinst!

  Med flera införanden och marknadsföring i fler kanaler ger din annons eller kampanj ett större intryck hos mottagaren. Dessutom når du nya läsare med fler införanden och tillskott i flera kanaler.

  Källa: Sifo Orvesto 2018

 • Hur ser Smålandspostens läsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

  Källa: Sifo Orvesto Helår 2016

  Hur ser våra besökare till smp.se ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

  Källa: Sifo Orvesto 2017:1. januari-april 2017

  Hur ser Magazinets läsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek
 • Källa: Sifo Orvesto konsument och Orvesto Internet 2018.