Emelie Larsdotter Thorsén

Leveranschef

Lotten Garnman

Teamledare

Tina Ekelöf

Kreatör

Karin Broman

Kreatör

Doris Darázs

Kreatör

Tina Karlsson

Formatläggare

Maria Mia Carlén Lindengren

Kreatör

Andreas Sjöström

Kreatör

Anki Glans

Kreatör

Daniel Andreasson

Kreatör

Alfred Lundkvist

Kreatör

Thomas Nilsson

Kreatör

Patrik Uttelius

Kreatör

Sophia Jeppsson

Annonssupport

Pernilla Schöld

Formatläggare

Maria Hecktor

Annonssupport

Susanne Skoog

Annonssupport

Annett Rosengren

Formatläggare

Petri Espinasse

Kreatör

Mediehuset SMP

Annonsbokning: 0470-770 440. e-post: kontakt.mediehuset@smp.se


Växjö

Linnégatan 2 B.

Välkommen att kontakta oss