AllboHus

KUND: AllboHus
KATEGORI: Rekryteringskampanj


Målsättningen med rekryteringskampanjen för AllboHus var att nå ut till rätt målgrupp och samtidigt marknadsföra deras expansion.

Bland annat inkluderade detta synlighet på LinkedIn, Facebook, smp.se och Lokusjobb. Efter två veckor och många bra ansökningar så stod AllboHus inför valet mellan två kandidater. De valde båda.

 • Fem frågor till Kristina på AllboHus

  1. Vad ville ni uppnå med annonseringen?

  Vi ville nå ut till rätt målgrupp och få ett bra urval av kandidater som motsvarade vår kravprofil som Projektledare Bygg.

  2. Hur upplever ni vår kompetens?

  Vi är mycket nöjda med Smålandspostens annonseringstjänster. De har visat prov på kompetens och förståelse för uppdraget. Vi har också fått bra uppföljning av annonseringen som vi kan använda vid liknande uppdrag.

  3. Hur skulle ni beskriva vårt samarbete?

  Vi har använt Smålandsposten ett flertal gånger i rekryteringar och har alltid varit nöjda med kontakterna kring deras tjänster.

  4. Har resultatet motsvarat era förväntningar?

  Vi har anställt två nya kompetenta och härliga medarbetare, vilket vi är mycket nöjda med.

  5. Skulle ni rekommendera oss till andra företag?

  Absolut!