Målgruppsanalys

Vad är viktigt för din målgrupp?
Hur ser köpkraften ut i din bransch?
Hur känt är just ditt varumärke?

Vi har kunskap om din marknad. Genom databasen SIFO Orvesto Konsument har vi tillgång till såväl mediernas räckvidder som information av målgruppskaraktär, demografi, intressen och vanor, hur mycket snittläsaren konsumerar och mycket mer.

Vet du t.ex hur mycket våra läsare spenderar på skönhetsprodukter, bilar eller livsmedel och hur det står sig jämfört med andra medier? Vi vet och kan ge dig insikter för att du ska vara säker på maximal effekt på din marknadsföring.

I många fall kan vi också ta reda på hur känt ditt varumärke är och hur du står dig mot dina konkurrenter.

Jag vill få reda på mer om min målgrupp och min bransch!

Kontakta oss!